მობრუნება

 

geogebra-ს რესურსი

გეომეტრიული გარდაქმნები                           სიბრტყეზე

იხილეთ GeoGebra-ს რესურსი ვიდეოინსტრუქციით.

geogebra-ს რესურსი

ჰომოთეტია

ვიდეო- ინსტრუქცია Geogebra-ზე ჰომოთეტიის რესურსის შესაქმნელად და გამზადებული რესურსი აქტივობებით.

geogebra-ს რესურსი

მობრუნება მოცემული კუთხითა და მოცემული მიმართულებით.

X კლ. გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ.ქურჩიშვილი გვ.99 №60
geogebra-ს რესურსი