პროგრამა Geogebra 

   მოცემულ გვერდზე თქვენ იხილავთ

  1. პროგრამა GeoGebra-ს გამოყენებით შექმნილ  მზა  რესურსებსასიმულაციებსა და ტრენაჟორებს.
  2.  ვიდეოინსტრუქციებს, რომელიც დაგეხმარებათ პროგრამის შესწავლაში
  3. სასწავლო ერთეულების მიხედვით დალაგებულ მზა რესურსებს, კომპლექსური დავალების განსახორციელებლად
  4.  სხვადასხვა მზა რესურსებს, საგაკვეთილო პროცესში მარტივად გამოსაყენებლად

 

 

მოცემულ გვერდზე გაეცნობით ვიდეოგაკვეთილებს, რომელიც დაგეხმარებათ პროგრამა GeoGebra-ს საფუძვლიანად შესწავლაში.
 
 
პროგრამა GeoGebra-ს შესასწავლი ვიდეო გაკვეთილები
მოცემულ ლინკზე იხილავთ დამატებით ვიდეორესურსებს სხვადასხვა კლასებისთვის. მოცემულია
1.  მხოლოდ ვიდეო, მეთოდური რჩევებით.
ან
2. ვიდეო მეთოდური რჩევებით და Geogebra-ს აქტივობით. 
 
 
დამატებითი ვიდეორესურები